Skúšky tlakových nádob - vzdušníkov

Skúška pred uvedením do prevádzky a opakované skúšky nádrží na stlačený vzduch podliehajú národným zákonom. Časť 9 predpisu o tlakovej nádobe stanovuje skúšku pred uvedením do prevádzky, časť 10 upravuje opakujúce sa skúšky.

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte § 9

(1) Nádrž na stlačený vzduch skupín III, IV a VII môže byť uvedená do prevádzky až potom, čo odborník podrobil nádrž na stlačený vzduch počiatočné kontrole a overil, že je v správnom stave.

(2) Zásobník stlačeného vzduchu skupiny I, ak sa používa pre horľavé, žieravé alebo jedovaté plyny, pary alebo kvapaliny, ako aj pre skupinu II, môže byť uvedený do prevádzky len

ak výrobca podrobil tlakovú vzduchovú nádrž tlakovej skúške a vydal osvedčenie o tom, že nádrž na stlačený vzduch bola riadne vyrobená a že podľa výsledkov tlakovej skúšky spĺňa príslušné požiadavky a
potom, čo odborník podrobil nádrž na stlačený vzduch preberacej skúške a osvedčil, že spĺňa požiadavky, ktoré majú byť stanovené v rámci tejto skúšky.

(3) Prvá skúška sa skladá z predbežnej skúšky, skúšky konštrukcie a tlakové skúšky. Preberacie skúška sa skladá z objednávkové skúšky, skúšky zariadení a skúšky inštalácie.

Opakujúce sa skúšky § 10

(1) Nádrž na stlačený vzduch skupín IV a VII sa musia podrobiť opakovaným prehliadkam odborníkom v lehotách uvedených v odseku 4.

(2) Zásobník stlačeného vzduchu skupiny I, ak sa používa pre horľavé, žieravé alebo jedovaté plyny, pary alebo kvapaliny, ako aj pre skupiny II, III a IV, uvádza prevádzkovateľ na základe skúseností s režimom prevádzky a záťažou podlieha pravidelným skúškam .

(3) Opakujúce sa skúšky sa skladajú z vnútorných skúšok a tlakových skúšok. V prípade požiaru, výfukových plynov alebo elektricky vyhrievaných nádrží na stlačený vzduch pozostáva opakujúce sa skúška aj z externých skúšok, zvyčajne na nádrže na stlačený vzduch, ktorá je v prevádzke. Interné skúšky podľa vety 1 musí byť doplnené alebo nahradené tlakovými skúškami alebo inými vhodnými skúškami, ak vnútorné skúšky nemožno vykonať v požadovanom rozsahu. Tlakové skúšky podľa vety 1 musia byť nahradené nedeštruktívnymi skúškami, pokiaľ tlakové skúšky nie sú možné z dôvodu konštrukcie nádrže na stlačený vzduch alebo nie sú vhodné z dôvodu prevádzkového režimu.

(4) Interná skúšky nádrží na stlačený vzduch skupín IV a VII musia byť vykonávané každých päť rokov, tlakové skúšky každých 10 rokov a vonkajšie skúšky každé 2 roky. Orgán dozoru môže tieto lehoty v jednotlivých prípadoch stanoviť

- predĺžiť, ak je bezpečnosť zaručená iným spôsobom, alebo -
skrátiť, ak to vyžaduje ochrana zamestnancov alebo tretích strán.

(10) Nádrž na stlačený vzduch skupiny IV alebo VII možno uviesť do prevádzky až po uplynutí času použiteľné pre opakované skúšky, ak boli skúšky vykonané včas a ak odborník potvrdil, že nádrž na stlačený vzduch spĺňa požiadavky v rámci týchto skúšok podľa výsledkov skúšky spĺňa stanovené požiadavky.

(11) Ak odborník zistí, že nádrž na stlačený vzduch nie je v správnom stave, rozhodne na žiadosť príslušný orgán.

Mám zájem o vypracovanie cenovej ponuky

Typ Vašeho dopytu: *

Typ zariadenia: *

5 ročná záruka BOGE

COMPRESSED GAS s.r.o.

Bošianska cesta 1127 /19
956 33 Chynorany

pobočky Stupava a Prešov

info@boge.sk

Otváracie hodiny:
7:00 - 16:30 pondelok - piatok

odkaz

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie