Oprava a servis

Služba, ktorá si zaslúži svoje meno: Služba BOGE vám ponúka možnosť plne sa sústrediť na svoju prácu. Nemusíte mať na pamäti, ak je prítomný ďalší termín obhliadky Vášho systému stlačeného vzduchu. Nemusíte sa starať o pravidelnú údržbu a dokumentácie. Nemusíte čakať neočakávané náklady. Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je porozprávať sa s nami o Vašich požiadaviek a budeme rozvíjať vhodný balík služieb pre Vás.

Naša zásada servis: Vyrobené pre individuálne požiadavky. Stavať rôzne balíčky služieb, väčšinou na seba: Takmer všetky služby balíčku inšpekcie sú zahrnuté v balíčku údržby. Balíček údržby prémia opäť zahŕňa služby balíčka údržby. A konečne, ponúka plný balík služieb najväčší rozsah. Tak to je pre vás ľahké optimálne zabezpečiť v každom ohľade. V tomto prípade je, že čím rozsiahlejšie sú dohody o služby, väčšiu bezpečnosť a úľava pre vás ako prevádzkovateľa systému stlačeného vzduchu.

Prihlásenie